STROKOVNI CENTER PLANINA

Planina 211, 6232 Planina, Slovenija, EU

Strokovni center

Igra

Rožice

Planinsko polje

Strokovni center

Mavrica na Planinskem polju

Grad Planina

Strokovni center

Grad Planina

Mavrica na Planinskem polju

Strokovni center

Planinsko polje

Okolica Planinskega gradu

Planinsko polje

Projekt Strokovni Center Planina delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«; prednostne naložbe 9.2: »Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena«, specifičnega cilja »Pilotno preizkušen pristop za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«.

 V skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 gre v okviru projekta za ukrep, ki predvideva razvoj skupnostnih programov in storitev ob deinstitucionalizaciji za posamezne ciljne skupine uporabnikov institucionalnega varstva s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju, ki so sposobni delno samostojnega življenja, vključno z razvojem alternativnih in inovativnih oblik bivanja za vse starostne skupine uporabnikov.

 Aktivnosti projekta so usmerjene v deinstitucionalizacijo vzgojnih zavodov, ki so zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ustanovljeni s strani države za eno skupino otrok s posebnimi potrebami – za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so v vzgojne zavode nameščeni z odločbo o namestitvi s strani centrov za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, ali po sklepu sodišča.

 S projektom bomo v Sloveniji preizkusili nove metode in oblike dela, ki bodo po eni strani zagotavljale čimprejšnjo vrnitev otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz institucije v domače okolje, v samostojno življenje ali, če to zaradi različnih družinskih razmer ali otrokovih oz. mladostnikovih težav ni mogoče, v eno izmed stanovanjskih skupin, ki delujejo v okviru vzgojnega zavoda, vendar kot samostojna stanovanjska enota na drugi lokaciji. Po drugi strani bomo vzgojne zavode spodbudili k preventivnemu delovanju, da bi bilo v bodoče namestitev čim manj.

Free Joomla! template by L.THEME

Piškotke uporabljamo za izboljšanje delovanja naše spletne strani. Če vas zanima več o piškotkih, si preberite več informacij.

Sprejmem piškotke

EU Cookie Directive Module Information