VZGOJNI ZAVOD PLANINA

Planina 211, 6232 Planina, Slovenija, EU

Strokovni center Planina

Vzgojni zavod Planina bo od 1.9.2017 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 vzpostavil delovanje Strokovnega centra Planina, financiranega s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

Z veliko angažiranostjo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zlasti Sektorja za posebne potrebe, se bodo v Strokovnem centru Planina izvajale inovativne oblike pomoči otrokom in mladostnikom z raznovrstnimi težavami, motnjami in boleznimi ter njihovim družinam. Multidisciplinarni tim strokovnjakov Strokovnega centra Planina bo zagotovil raznovrstne oblike pomoči vsem zainteresiranim ustanovam in posameznikom.

V Slovenski prostor bomo implementirali kakovostne, na dokazih utemeljene, učinkovite, za uporabnike dodatne inovativne storitve in programe za otroke in mladostnike, ki so nameščeni v vzgojne zavode. S tem bomo prilagodili obravnavo njihovim potrebam, v še večji meri vključili starše/skrbnike in jim storitve približali tudi v domače okolje.

Na podlagi izsledkov lastnih in tujih raziskav, ugotovljenih odsotnosti učinkovitih oblik pomoči, kot tudi upoštevajoč težave oziroma motnje otrok in mladostnikov, ki se razprostirajo na kontinumu težav/motenj od lažjih do težje obvladljivih, smo koncept delovanja Strokovnega centra Planina utemeljili na stopenjski obravnavi:

- Mobilna služba pomoč družini na domu, z izrazito preventivno naravnanostjo in namenom preprečevanja institucionalne namestitve, kot tudi druge oblike mobilne pomoči na domu.

- STIS – Svetovalno-terapevtsko in izobraževalno središče, namenjeno tudi zunanjim uporabnikom bo nudilo svetovalno delo, psihoterapevtske obravnave, socialno- pedagoško delo na področju ČVM in drugih specifičnih motenj, zakonsko in družinsko terapijo, ponudbo izobraževanj zainteresirani strokovni in laični javnosti ter sočasna vzpostavitev nove doktrine dela s tovrstno populacijo.

- Intenzivno obravnavo omogočamo z ustrezno usposobljenostjo in dodatnim strokovnim kadrom, kjer izhajamo iz potreb posameznika. Glavni vodili pri delu sta zagotavljanje varnosti z možnostjo umika in izvajanje drugih deeskalacijskih tehnik. Tovrstna obravnava omogoča poglobljeno individualno delo.

- Deinstitucionalni procesi in vsebinska prenova bivalnih enot v terapevtsko-umetniško, obrtno in športno skupino, s poudarkom na krepitvi posameznikovih močnih področij, kar je osnovno izhodišče obravnave z namenom razvoja posmeznikovih kompetenc za samostojno življenje.

- Terapevtska kmetija kot dislocirana bivanjska enota na inovativen način vključuje metode intenzivne delovne terapije v neposrednem stiku z naravo, vpetost človeka v življenjske cikle narave in nenehno skrb za živa bitja. Program dela na kmetiji je usmerjen k učenju kmetovanja, delovni disciplini, vztrajnosti, učenju tehničnih, gospodarskih in gospodinjskih del. Poudarja pa se tudi razvoj socialnih in osebnostnih kompetenc za samostojno življenje.

- Mladinsko stanovanje kot prehodna oblika bivanja predstavlja zadnji korak na poti v samostojno življenje. Namenjena je mladostnikom, ki nimajo možnosti bivanja v domačem okolju. Ob mentorstvu strokovnih delavcev je končni cilj dokončanje šole, zaposlitev in samostojno življenje.

Free Joomla! template by L.THEME

Piškotke uporabljamo za izboljšanje delovanja naše spletne strani. Če vas zanima več o piškotkih, si preberite več informacij.

Sprejmem piškotke

EU Cookie Directive Module Information