Planina 211, si - 6232 PLANINA,

T 05 703 12 15, E Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vzgojni zavod Planina
Planina 211, si - 6232 PLANINA

E Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
T 05 703 12 00


Odgovorna uradna oseba:
dr. Leonida Zalokar

OŠPPNIS

 Osnovna šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni cilji v Vzgojnem zavodu Planina so identični vzgojnim ciljem osnovnošolskega izobraževanja otrok in mladine, kot jih določa Zakon o osnovni šoli.

 

V oddelkih osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom poteka razredni pouk (z izjemo športne vzgoje, tehnike in tehnologije, tujega jezika – angleščine). Razrednik je v svojem oddelku pobudnik in koordinator vzgojnih prizadevanj in vplivov učiteljev, vzgojiteljev, drugih strokovnih delavcev ter učencev in njihovih staršev. Skrbeti mora, da so vzgojni vplivi na učenca kontinuiran proces, da sta na vseh področjih upoštevana in spoštovana učenčeva osebnost in dostojanstvo.

Oblike dela so prilagojene posameznemu učencu, učitelji sledijo najnovejšim spoznanjem stroke, sprotno evalvirajo rezultate in ob neuspehu poiščejo nove učno-vzgojne prijeme. Poudarek je na iskanju in krepitvi močnih področij posameznega učenca, pri vsakem poskušajo najti temelj, na katerem bo lahko gradil svoje znanje in pozitivno samopodobo.Osnovna šola
Zadnjih nekaj let se v Vzgojni zavod Planina lahko vključijo tudi učenci osnovnih šol z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje. V zavodu obiskujejo pouk, pri katerem se učijo in pripravljajo na preverjanje oziroma ocenjevanje znanja na osnovni šoli v Postojni.

Individualni pouk
Individualni pouk omogočimo učencem na podlagi predloga zunanjih strokovnih služb.

V okviru pouka izvajamo tudi kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve, ki jih organiziramo tako, da so zanimivi in privlačni ter omogočajo nova doživetja.

Vsako leto izpeljemo tudi šolo v naravi. Ob učenju veščine smučanja in plavanja se učenci učijo tudi premagovanja fizičnih naporov in samoobvladovanja.

 

Povezava do: Hišni red zavoda